Knihovnička

Knihy, které by vás mohly zajímat:

1) Hájek, Karel: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Pokud dobře porozumíme vlastnímu prožívání, začínáme být citliví i k prožívání druhých a dokážeme jim lépe pomoci.

(Praha, Portál 2006) 

 

 

2) Vávrová, Soňa: Doprovázení v pomáhajících profesích

Doprovázení člověka člověkem patří neodmyslitelně k životu každého z nás. Předložená kniha překládá pracovníkům v pomáhajících profesích jednu z možných cest, kterou mohou ve svém povolání uplatňovat. Jde o koncept sociálně inteligentního profesionálního doprovázení druhých, založený na vzájemném respektování důstojnosti doprovázeného a doprovázejícího.

(Praha, Portál 2012)

 

3) Ware, Bronnie: Čeho před smrtí nejvíce litujeme

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která působila několik let v paliativní péči. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti, které lidé těsně před smrtí odhalují. Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem autorky.

(Praha, Portál 2012)

 

 

4) Křivohlavý, Jaro: Hořet, ale nevyhořet

Nadšení, iniciativa a láska je to nejkrásnější, co v životě prožíváme. Mohou ale v životě ochabovat a uvadat. Kniha pojednává o syndromu vyhoření, jeho projevech, příznacích a radách, co dělat, aby naše láska nevyhasla a „oheň nezhasl“.

(Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2012) 

 

 

5) Kübler-Rossová, Elisabeth: Světlo na konci tunelu

Úvahy  známé autorky o tom, jak porozumět vnímání terminálně nemocných lidí, jak s nimi komunikovat, jak se vyrovnat se smrtí blízké osoby. Hluboká kniha, která pomůže člověku zbavit se mýtů o umírání a vystoupit z mlčení a strachu a najít smíření.

(Brno, Jota 2012) 

 

 

6) Grün, Anselm: Pokoj v srdci  (Být v souladu sám se sebou)

Skrýt se u Boha a nalézt u Něho svůj pokoj, domov a klid – to je příslib, který stojí za to následovat i v naší neklidné době.

(Praha, Paulínky 2007)

 

 

 

7) Svatošová, Marie: O naději

Autorka je známá jako zakladatelka hospicového hnutí u nás. Knížka je zamyšlením nad tím, čím je a může být pro nás naděje v našem každodenním životě.

(Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003)

 

 

 

8) Kallwass, Angelika: Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě

Stále více lidí se dostává do situace, kdy jim docházejí síly, cítí se přetíženi, nervozní a vystresovaní. Autorka popisuje příčiny syndromu vyhoření, naznačuje možnost řešení a ukazuje cesty, jak se vyhnout životnímu stresu.

(Praha, Portál 2010)

 

 

9)  Gruhl, Monika - Körbächer, Hugo:  Psychická odolnost v každodenním životě

Vzhledem k současnému životnímu tempu se stává psychická odolnost stále více důležitější a potřebnější pro pracovní a osobní život. Autoři ukazují cestu, jak se připravit pro budoucí životní nároky a úkoly, které přináší nynější svět.

(Praha, Portál 2013)

 

 

10) Graham, Jones - Moorhouse, Adrian: Jak získat psychickou odolnost

Kniha pojednává o tom, jak můžete rozvíjet a zlepšovat psychickou odolnost sami sobě i druhým lidem.

(Praha, Grada Publishing 2011)